Porto

Portfolio

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ AMT รุ่นที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

สถาบันกวดวิชาอมรเทพคาเด็ทติวเตอร์
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน คอร์ส VIP ม.6 รุ่น 3 
ที่สามารถพิชิตที่นั่งของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้จำนวนรวมทั้งหมด 6 ที่นั่ง และ 
มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 6 ที่นั่ง ยินดีกับน้องๆทุกๆคนนะค่ะ 
 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ AMT รุ่นที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

สถาบันกวดวิชาอมรเทพคาเด็ทติวเตอร์
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน คอร์ส VIP ม.6 รุ่น 3
ที่สามารถพิชิตที่นั่งของมหาวิทยาลัยพะเยา
ได้จำนวนรวมทั้งหมด 8 ที่นั่ง และ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จำนวน 5 ที่นั่ง ยินดีกับน้องๆทุกๆคนนะค่ะ 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ AMT รุ่นที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

สถาบันกวดวิชาอมรเทพคาเด็ทติวเตอร์
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน คอร์ส VIP ม.6 รุ่น 3
ที่สามารถพิชิตที่นั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้จำนวนรวมทั้งหมด 16 ที่นั่ง ยินดีกับน้องๆทุกๆคนนะค่ะ 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ AMT รุ่นที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

สถาบันกวดวิชาอมรเทพคาเด็ทติวเตอร์
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน คอร์ส VIP ม.6 รุ่น 3
ที่สามารถพิชิตที่นั่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้จำนวนรวมทั้งหมด 18 ที่นั่ง ยินดีกับน้องๆทุกๆคนนะค่ะ 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ AMT รุ่นที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

สถาบันกวดวิชาอมรเทพคาเด็ทติวเตอร์
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน คอร์ส VIP ม.6 รุ่น 3
ที่สามารถพิชิตที่นั่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้จำนวนรวมทั้งหมด 24 ที่นั่ง
ยินดีกับน้องๆอินทนิลช่อใหม่ทุกๆคนนะค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ AMT รุ่นที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

สถาบันกวดวิชาอมรเทพคาเด็ทติวเตอร์
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน คอร์ส VIP ม.6 รุ่น 3
ที่สามารถพิชิตที่นั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้จำนวน 21 ที่นั่ง ยินดีต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ทุกคนจ้า

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ AMT ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน ระะบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ AMT ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยพะเยา


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ AMT CADET รุ่นที่ 1 ที่สอบติดโควตาและAdmission ปีการศึกษา 2557

ด้วยผลการสอบ นักเรียนทั้งหมด สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอื่นๆ ทุกคน

ที่เรียนกับ AMT CADET คิดเป็น 100%

ถือว่าถล่มทลายมากมายสำหรับปีแรก