AMT News.

รับตรง นักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มช. 2557

รับตรง นักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มช. 2557


UploadImage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 25 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 สายวิทย์- คณิต ที่เคยผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 จากศูนย์ สอวน.
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA วิชา วิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

กำหนดการ
โรงเรียนส่งใบสมัคร ถึง 31 สิงหาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ภายในเดือน กันยายน 2556
สอบสัมภาษณ์  ภายในเดือน ตุลาคม 2556
รายงานตัว ภายในเดือน พฤศจิกายน 2556


ที่มา : http://202.28.24.197/scireg/olympic/