AMT News.

ปฏิทินรับตรง 17จังหวัดและโควตาทั่วประเทศ แม่ฟ้าหลวง 2557

ปฏิทินรับตรง 17จังหวัดและโควตาทั่วประเทศ แม่ฟ้าหลวง 2557

UploadImage

 

 


กำหนดการ
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ และ ระบบรับตรงทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

 


 

โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 15 กรกฎาคม - วันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น.
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 4 ตุลาคม 2556
3 สอบข้อเขียน วันที่ 24 ตุลาคม 2556
4 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2556
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
6 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 8 - 22 พฤศจิกายน 2556
7 สละสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก
ADMISSIONS
วันที่ 20 มกราคม - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 

 

 


 

 

 


 

 


 

รับตรงทั่วประเทศ
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 16 กันยายน - วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น.
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
3 สอบข้อเขียน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
4 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2556
6 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - วันที่ 3 มกราคม 2557
7 สละสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก
ADMISSIONS
วันที่ 20 มกราคม - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 

 

 ***** หมายเหตุ : ตอนนี้ระเบียบการตัวเต็มยังไม่ออกครับ ถ้ามีการ Update ระเบียบการจะทำการลงข่าวแจ้งให้ทราบครับ....


ที่มา : http://www.admission.mfu.ac.th/index.html