AMT News.

มาแล้ว!! กำหนดการสอบตรง มศว 57 (ครบทุกคณะ) สำหรับน้องที่จะขึ้น ม.6 ปีนี้ ทาง ระบบงานรับนิสิตใหม่ มศว เผยกับพี่ๆ ทีมงานเว็บเด็กดีว่า

สวัสดีครับ เริ่มต้นแล้ว สำหรับการรับสมัครสอบตรง มศว (ทั่วประเทศ) ประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้ทาง มศว จัดเต็มเปิดรับทั้งหมด 13 คณะ 2 วิทยาลัย และ 1 สำนักวิชา รวมทั้งหมด 2,901 ที่นั่ง ซึ่งเป็นรับตรงที่ไม่ใช้คะแนน GAT PAT O-NET หรือ 7 วิชาสามัญ แต่จะใช้คะแนนจากสอบที่ มศว จัดสอบเอง 100% รายละเอียดเป็นอย่างไร วันนี้ พี่ลาเต้ สรุปคร่าวๆ มาให้ดูกันแล้ว ไปดูกันเลย

 

 

คณะที่เปิดรับ
          
- คณะทันตแพทยศาสตร์
          - คณะพยาบาลศาสตร์
          - คณะเภสัชศาสตร์
          - คณะสหเวชศาสตร์
          - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
          - คณะวิทยาศาสตร์
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์
          - คณะพลศึกษา
          - คณะมนุษยศาสตร์
          - คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
          - คณะศิลปกรรมศาสตร์
          - คณะศึกษาศาสตร์
          - คณะสังคมศาสตร์
          - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
          - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
          - สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ


ข้อควรรู้สอบตรง มศว
        - ทุกคณะมีการสอบข้อเขียน และบางคณะมีสอบปฏิบัติ
        - ไม่ใช้คะแนน GAT PAT หรือ O-NET
        - พี่ๆ เด็กซิ่ว สามารถสมัครสอบได้ในบางสาขาวิชา เช็คได้ในระเบียบการ
        - มีบางสาขาที่เปิดรอบรับตรง และจะไม่เปิดอีกในรอบแอดมิชชั่นกลาง
        - สามารถสมัครได้มากกว่า 1 สาขา ถ้าเวลาสอบไม่ตรงกัน
        - ช่องการทางสมัครมีทางเดียว คือ สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
        - ค่าใช้จ่ายในการสมัคร สาขาวิชาละ 600 บาท
        - บางสาขามีกำหนด ต้องมี และต้องส่งแฟ้มผลงานก่อนการสอบข้อเขียน
        - สถานที่สอบปีนี้คือ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี , มธ.ศูนย์รังสิต , มศว ประสานมิตร
        - รับตรง มศว ครั้งนี้ เป็นรับตรงสนามแรกของเด็กแอดมิชชั่น 57
        - ปี 54 ปี 55 และปี 56 สอบตรง มศว มียอดผู้สมัครหลักหมื่น แต่รับได้หลักพัน

กำหนดการ รายละเอียด
28 พ.ค.56 - 23 ก.ค.56 รับสมัครทาง http://admission.swu.ac.th/
21 ก.ย.56 - 22 ก.ย.56 สอบข้อเขียน
12 พ.ย.56 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน
23 - 24 พ.ย.56 สอบสัมภาษณ์
20 ธ.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


เว็บไซต์สำคัญรับตรง มศว 57 เด็กดีดอทคอม :: 40 สาขามาแรง!! แอดมิชชั่นกลาง ธรรมศาสตร์ ปี 55; tags: แอดมิชชั่น , คณะมาแรงธรรมศาสตร์ , คณะมาแรงแอดมิชชั่นกลางปี 55 , คณะยอดฮิตธรรมศาสตร์
        - เว็บสมัครสอบตรง มศว 57 คลิกที่นี่
        - อ่านระเบียบการสอบตรง มศว 57 ฉบับเต็ม คลิกที่นี่