AMT News.

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ค่ายอยากเป็นหมอฟัน หรือ Dent Camp CMU ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2556

ค่าย อยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 17 มช.

 

UploadImage

 


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ค่ายอยากเป็นหมอฟัน หรือ Dent Camp CMU ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2556

ที่มา : https://www.facebook.com/DentCampCmu17th

 

ใบสมัครได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ