AMT News.

ประกาศผลสอบเตรียมทหาร รอบแรก นักเรียนเตรียมทหาร(ตำรวจ)ปี 2556 (ปี 56 ล่าสุด)

ประกาศผลสอบเตรียมทหาร รอบแรก นักเรียนเตรียมทหาร(ตำรวจ)ปี 2556 (ปี 56 ล่าสุด)ขณะนี้ผลสอบเตรียมทหาร เหล่า นตท.(เหล่าตำรวจ) ปีการศึกษา 2556 ออกแล้วนะครับ


น้องๆ สามารถดาวโหลด ใบรายชื่อ การประกาศผลสอบได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะครับวันพุธที่ 10 เม.ย.2556

www.rpca-admission.com

www.rpca.ac.th