AMT News.

ประกาศด่วน!! ระะบบรับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง

ประกาศจาก ส่วนการรับนักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง "ขออภัยในความไม่สะดวก มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบรับสมัครออนไลน ระบบรับตรงทั่วประเทศ ในเวลา 16.00 น. "