AMT News.

รับตรง59 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2559

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559

 

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 29 เมษายน 2559
 • (หน้า 2)

ติดตามข่าวสารผ่าน LINE คลิ๊ก

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี
 • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 50 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5