AMT News.

!! รับตรง ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! ถึง 28 ธันวาคมนี้จ้า

 
     
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555 นี้เท่านั้น
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร
 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555 นี้เท่านั้น
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร
     
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 20 มกราคม 2556 นี้เท่านั้น
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร
 
ยืนยันสิทธิ์พร้อมชำระค่าธรรมเนียมฯ
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2555เท่านั้น
อ่านประกาศผลการคัดเลือก พิมพ์หนังสือยินยอม+ใบชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์
     
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555 นี้เท่านั้น
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร
 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555 นี้เท่านั้น
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร
     
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร
 
     
   
     
 

ที่มา : http://www.education.mju.ac.th/edustdregis/index.aspx