AMT News.

สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559)

cr. http://p-dome.com/print-onet-m6-59/  

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มีกำหนดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559) ในวันที่ 5 มกราคม 2559 ทางเว็บไซต์ สทศ. : www.niets.or.th นั้น ในการนี้ สทศ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ก่อนกำหนด ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558  

           สำหรับการตรวจสอบแบบรายบุคคล นักเรียน สามารถใช้ เลขประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ 

พิมพ์บัตรสอบ-ONET (1)

 

           สำหรับการตรวจสอบแบบรายโรงเรียน โรงเรียน สามารถเข้าระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของนักเรียนในโรงเรียนท่าน ทั้งนี้ สทศ. ขอความร่วมมือให้โรงเรียนพิมพ์ใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบโดยทั่วกัน

 

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559)

           นักเรียนสามารถเข้าระบบ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558(สอบ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันสอบ

          ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559)

 

สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559)

 

พี่โดมแนะน้อง

           -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียน ม.6  คลิกที่นี่ 

           -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียนวุฒิเทียบเท่า ม.6 (เช่น ปวช. กศน.) จะประกาศตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559 เป็นต้นไป คลิกที่นี่

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

           -  ตารางสอบ ONET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559) คลิกที่นี่ 

           - รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559) คลิกที่นี่