AMT News.

ปฏิทิน ตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2558

cr. http://www.enttrong.com/1686
สถาบันทดสอบทางการศึกษาชาติ
ประกาศปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2558

 

*** โอเน็ต ม.6 ใช้ยื่นประกอบการสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ปี 2559

ปฏิทิน ตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทิน ตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทิน ตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6 ปีการศึกษา 2558

เว็บไซต์