AMT News.

ประกาศรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ปี 2556

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลภายนอก (หญิง) จำนวน 60 คน เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้


- เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต http://www.rpca-admission.com/ตั้งแต่ วันอังคารที่ 11 ธ.ค.2555 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ม.ค.2556
- สอบรอบแรก (ข้อเขียน) วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ.2556 ณ มหาวิทยลัยรามคำแหง (บางนา)
- ประกาศผลสอบรอบแรก ทางอินเทอร์เน็ต วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.2556
รายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบต่อไป