AMT News.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัคร :

บัดนี้ - 29 มีนาคม 2558

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 - จบ ม 6/ ปวช / ปวส

สาขาที่เปิดรับสมัคร ติดตามเพิ่มเติมได้ที่

http://www.enttrong.com/1309