AMT News.

สถาบันพระบรมราชนก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์  ระบบคัดเลือกตรงจากพื้นที่  ประจำปีการศึกษา 2558

สถาบันพระบรมราชนก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์

ระบบคัดเลือกตรงจากพื้นที่  ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัคร :

16 - 27  มีนาคม 2558

สาขาที่เปิดรับสมัคร :

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์

 

คุณสมบัติผู้สมัครติตตามรายละเอียดได้ที่

http://www.enttrong.com/1294