AMT News.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษา ผู้มีความศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษา ผู้มีความศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัคร 27 กพ. - 27 มีค.  2558

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที

 

http://www.enttrong.com/1269