AMT News.

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัคร 1-17 เมษายน 2558

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที

http://www.enttrong.com/1261