AMT News.

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

กำหนดการรับสมัคร 1-17 เมษายน 2558

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที

http://www.enttrong.com/1267