AMT News.

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2556

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2556 ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือ ฝ่ายวิชาการประถม (อ.3-ป.1) วิชาการมัธยม (ม.1 และ ม.4) โทร 053 282395 ต่อ 0 (ประชาสัมพันธ์) หรือ ต่อ 121 (วิชาการประถมศึกษา) 122 (วิชาการมัธยม) http://www.regina.ac.th/เผยแพร่-ประชาสัมพันธ์