AMT News.

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 30 เมษายน 2558
ติดตามรายละเอียดได้ที่