AMT News.

ใกล้สอบ O-NET แล้วนะ!!! เช็คยังคะว่าสอบที่ไหน  กี่โมง ถ้ายังไม่ทราบ พิมพ์เลยจ้า

ใกล้สอบ O-NET แล้วนะ!!! เช็คยังคะว่าสอบที่ไหน  กี่โมง ถ้ายังไม่ทราบ พิมพ์เลยจ้า แล้ว Print หรือ Save ไฟล์ PDF ไว้ดู ก็ได้นะ

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557 (สอบ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558) 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://p-dome.com/print-onet-58/