AMT News.

กำหนดการ GAT/PAT , 7 วิชาสามัญ , ONET และแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558

           - รับสมัคร 1-20 ต.ค. 2557

           - สอบ 22-25 พ.ย. 2557

           - ประกาศผล 26 ธ.ค. 2557

 

กำหนดการ 7 วิชาสามัญ

           - รับสมัคร 3-24 พ.ย. 2557

           - สอบ 17-18 ม.ค. 2558

           - ประกาศผล 21 ก.พ. 2558

 

กำหนดการ ONET ปีการศึกษา 2557 (สอบ ก.พ. 2558)

           - สอบ 7-8 ก.พ. 2558

           - ประกาศผล 21 มี.ค. 2558

 

กำหนดการ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558

           - รับสมัคร 5-27 ม.ค. 2558

           - สอบ 7-10 มี.ค. 2558

           - ประกาศผล 10 เม.ย. 2558

 

กำหนดการเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558

           - นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนได้รับคัดเลือก 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 2558

 

กำหนดการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558

                - ดาวน์โหลด กำหนดการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558 ฉบับทางการ คลิกที่นี่

      ***- จำหน่ายระเบียบการ 6-17 พ.ค. 2558

           - รับสมัคร 10-17 พ.ค. 2558

           - ชำระเงินค่าสมัคร 10-19 พ.ค. 2558

           - ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้คัดเลือก 25-26 พ.ค. 2558

           - ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 5 มิ.ย. 2558

           - สอบสัมภาษณ์ 15-17 มิ.ย. 2558

           - ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 ก.ค. 2558