AMT News.

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 18 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 18 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 - 6

กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครถึงวันที่ 19 กันยายน 2557

วันจัดโครงการ : 17-19 ตุลาคม 2557 เป็นค่ายข้างคืน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดค่ายและใบสมัคร คลิ๊กที่นี่