AMT News.

ม.นเรศวร ปรับเปลี่ยนเกณฑ์/องค์ประกอบ/ค่าน้ำหนัก การสอบคัดเลือก นักเรียนระบบรับตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2558

 

น้อง ม.6 คนไหนที่ โรงเรียน/สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย  อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี  ถ้าใครอยากเข้า ม.นเรศวร ให้เตรียตัวสอบ วิชาสามัญได้เลยจ้า !!!  ใช้ GPAX 5 เทอม 20% และ  วิชาสามัญ 80%  

 

 

ที่มา http://app.eduzones.com/portal/admissions/50004/