AMT News.

เสร็จแล้ว!! ข้อสอบรับตรง วิชาสาัมัญ 7 วิชา

ศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการจัดทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาเพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆนำไปใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบรับตรงส่วนกลาง หรือระบบเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2555 ว่า ขณะนี้สทศ.ออกข้อสอบ 7 วิชาเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างกลั่นกรองความถูกต้องของข้อสอบ อีกไม่กี่วันแล้วนะคะ ที่จะเริ่มรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา นั่นก็คือ วันที่ 1-30 ต.ค. ดูกำหนดการเพิ่มเติม คลิก>> กำหนดการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ซึ่งทางสทศ. จะนำแนวข้อสอบดังกล่าว ขึ้นที่เว็บไซต์ niets.or.th เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆทราบว่า แต่ละวิชามีรูปแบบข้อสอบเป็นอย่างไร พี่ชะเอม แนะนำว่า ให้รีบสมัครตั้งแต่เนิ่นๆ หากเกิดข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขได้ทัน และปีนี้เป็นการสอบปีแรก น้องๆที่จะสมัครสอบรับตรงในสถาบันต่างๆ อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องว่าแต่ละแห่งต้องใช้คะแนนวิชาอะไรบ้าง หรือต้องใช้ทั้ง 7 วิชา สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) cuas.or.th หรือเว็บไซต์ของสถาบันที่ต้องการจะเข้าศึกษาจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง นะคะ