AMT News.

CU Open House คลำทางหาฝัน

เชิญน้องๆที่สนใจร่วมงาน CU Open House : คลำทางหาฝัน งานนี้เราเปิดโอกาสให้น้องๆม.ปลายและผู้ที่สนใจได้มารู้จักคณะต่างในจุฬาฯ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการการแนะนำคณะ ชมนิทรรศการความรู้ ไปจนถึงการเข้าชมคณะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากคณะสายวิทย์สุขภาพ รออยู่อีกเพียบ!

พบกับ 11 คณะและ 1 สำนักวิชาที่จะเปิดที่จะเปิดแนะนำ ให้ความรู้ และให้เข้าชม ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา สหเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ครุศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 18-20 กรกฎาคมนี้ เวลา 10.00-18.00 น.

ติดตามได้ที่

http://activity.enn.co.th/10672