AMT News.

รับตรง ม.เกษตร ฯ ศรีราชา ภาคพิเศษ 57

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตร ฯ ศรีราชา ภาคพิเศษ  57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับตรงอีกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสสำหรับน้องๆที่พลาดจากการสอบแอดมิชชั่นรวมเปิดทั้งสิ้น 2 สาขาด้วยกัน
1.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 ก.ค. 57

http://www.sci.src.ku.ac.th/sci/run.php