AMT News.

ระเบียบการรับตรง ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2557 จำนวน 2079 คน

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557

อยากบอกน้องๆว่ามีคณะดังๆ เปิดรับเช่น เภสัชศาสตร์ สาธารณสุข วิศวะ

เปิดรับสมัคร  1 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2557