AMT News.

ว.พยาบาลและสุขภาพ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับตรงหลักสูตรพยาบาลฯ

ว.พยาบาลและสุขภาพ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับตรงหลักสูตรพยาบาลฯ จำนวน 120 คน(สอบข้อเขียน) รับสมัครถึง 9 เม.ย. รายละเอียดwww.nurse.ssru.ac.th