AMT News.

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

WWW.RTNA.AC.TH หรือ WWW.NAVY.MI.TH

สอบถามรายละเอียดได้ที่ FACEBOOK ค้นหา โรงเรียนนายเรือ