AMT News.

มาแล้ว!! โครงการรับตรงปกติ มรภ.จันทรเกษม (รวม 4,940 ที่นั่ง)

วันนี้มีข่าวรับตรงอีกโครงการมาฝากค่ะ เป็นรับตรงที่ไม่ต้องใช้เกรด และไม่ต้องใช้คะแนน GAT PAT ใช้การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โครงการนั้นก็คือ โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยรอบนี้รับรวมกว่า 4,940 ที่นั่ง โดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง มาดูไปพร้อมๆ กันเลย
 

 

  >> กำหนดการรับสมัคร
             * ครั้งที่ 1 (ในเวลาราชการ)
                     - รับสมัคร
2 ธ.ค. 56 - 25 ก.พ. 57
                     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10 มี.ค. 57
                     - สอบข้อเขียน  15 มี.ค. 57
                     - ประกาศผลสอบข้อเขียน  19 มี.ค. 57
                     - สอบสัมภาษณ์  22 มี.ค. 57
                     - ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  28 มี.ค. 57
                     - รายงานตัว  4 เม.ย. 57


             * ครั้งที่ 2 (ในเวลาราชการ)
                     - รับสมัคร
16 เม.ย. 57 - 2 ก.ค. 57
                     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  5 ก.ค. 57
                     - สอบข้อเขียน  10 ก.ค. 57
                     - ประกาศผลสอบข้อเขียน  16 ก.ค. 57
                     - สอบสัมภาษณ์  21 ก.ค. 57
                     - ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  26 ก.ค. 57
                     - นศ.ใหม่บันทึกข้อมูลส่วนตัว  26-31 ก.ค. 57
                     - รายงานตัว  1 ส.ค. 57


             * นอกเวลาราชการ
                     - รับสมัคร
16 เม.ย. 57 - 15 ก.ค. 57
                     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  18 ก.ค. 57
                     - สอบสัมภาษณ์  26 ก.ค. 57
                     - ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  2 ส.ค. 57
                     - รายงานตัว  1 ส.ค. 57
                     - นศ.ใหม่บันทึกข้อมูลส่วนตัว  2-8 ส.ค. 57
                     - รายงานตัว  9 ส.ค. 57
          
   * เปิดเรียนพร้อมกัน 15 ส.ค. 57

  >> คณะที่เปิดรับและจำนวนรับ
             * คณะเกษตรและชีวภาพ   80  ที่นั่ง
             * คณะศึกษาศาสตร์  280  ที่นั่ง     
             * คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1,410  ที่นั่ง     
             * คณะวิทยาการการจัดการ   2,010  ที่นั่ง
             * คณะวิทยาศาสตร์  1,160  ที่นั่ง

 
 

  >> คุณสมบัติของผู้สมัคร
             * เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
             * ถ้าเป็นสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีใบเทีบความรู้ฯ เพื่อรับรองวุฒิ
                เทียบเท่าหลักสูตร ม.ปลาย


  >> การสมัครสอบ
             * สมัครออนไลน์
                     - สมัครผ่านเว็บไซด์ที่ http://eadmission.chandra.ac.th
                     - พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร และ ชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย
                       (ระบุในใบชำระเงิน)
             * สมัครด้วยตนเอง
                     - สมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำนักงานส่งเสริมวิชาการ
                        และงานทะเบียน หรือสมัครได้ที่คณะที่ต้องการสมัคร
                        วันจันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 16.30 น. และวันอาทิตย์ 10.00 - 14.00 น.


  >> วิธีการสอบคัดเลือก              
             * สอบข้อเขียน (ความรู้พื้นฐาน)
                     - ภาษาไทย
                     - ภาษาอังกฤษ
                     - คณิตศาสตร์
                     - สังคมศึกษา
                     - วิทยาศาสตร์
                     - คอมพิวเตอร์
             * สอบสัมภาษณ์
                     - การสอบขึ้นอยู่กับคณะ และ สาขาวิชานั้น ๆ


 >> ระเบียบการ คลิกที่นี่