AMT News.

How To GAT PAT 1/57

   การสอบ GAT/PAT (General Aptitude Test/Professional and Academic Aptitude Test)

ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test)
คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %
 
ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT :Professional and Academic Aptitude Test)
คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ
1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4 ภาษาจีน
PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
PAT 7.6 ภาษาบาลี
ขั้นตอนการสมัคร
          - สมัครสอบ GAT PAT สมัครได้ทาง เว็บ สทศ. เท่านั้น ทาง www.niets.or.th ระบบจะเปิดเวลา 9.00 น.แต่ไม่ต้องรีบ เพราะสมัครได้ถึง 23.59 ของคืนวันที่ 27 ต.ค.โน่นเลย

          - ก่อนทำการสมัครน้องๆ ต้องลงทะเบียนก่อน โดยการลงทะเบียนนั้นสำคัญมาก อย่ากรอกผิดโดยเด็ดขาด พอลงทะเบียนเสร็จน้องจะได้รหัสในการเข้าระบบ ซึ่งรหัสนี้เก็บไว้
ให้ดี เพราะจะใช้ในการสมัครครั้งต่อไป รวมถึงไว้ดูผลคะแนนด้วย (เก็บเป็นความลับไว้เลยยิ่งดี แต่ไม่ใช่เก็บไว้ลับมากจนลืมนะ - -")
 
How To ขั้นตอนสมัคร GAT PAT 1/57 และรายชื่อสนามสอบ

          - สิ่งที่ต้องกรอกในใบสมัครสอบ GAT PAT 1/57 มีไม่เยอะ ที่สำคัญๆ ก็จะมีเลขบัตรประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อสกุล ที่อยู่ ปีการศึกษาที่จบ

          - สำคัญมาก!! น้องๆ ม.6 ที่จะสมัคร GAT PAT ในช่องระดับการศึกษา ให้เลือก "ระดับชั้น ม.6/เทียบเท่า" ส่วนพี่ๆ เด็กซิ่วที่จะลงสนามในรอบนี้ด้วย ให้เลือกช่อง "จบการศึกษาปี
พ.ศ." แล้วระบุปีการศึกษาที่จบลงไป เช่น ม.6 ปีที่แล้ว ต้องใส่ปีการศึกษาที่จบเป็นปี 2555

         - สอบ GAT PAT สทศ.กำชับว่า "ผู้สมัครต้องเป็น ม.6 หรือวุฒิการศึกษาสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป" หากเด็ก ม.4 - ม.5 คนไหนมาแอบสมัคร คะแนนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

         - เมื่อพบว่าข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ผิดพลาด สามารถแก้ไขได้โดยติดต่อ สทศ.ทันที ทาง Call Center หมายเลขโทรศัพท์  02-217-3800
(อัตโนมัติ 100 คู่สาย) ส่วนข้อมูลต่างๆ อย่างโรงเรียน ที่อยู่ ระดับชั้น ผู้สมัครสามารถแก้ไขด้วยตนเองในระบบได้
 
ขั้นตอนการเลือกสนามสอบ
          - การเลือกสนามสอบ GAT PAT 1/57 จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม หากน้องคนไหนอยากสอบที่สนามใน 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี ระบบจะรายชื่อสนามสอบให้น้องๆ เลือกเลย ส่วนน้องๆ ที่อยากสอบในจังหวัดต่างๆ นอกเหนือจาก 4 จังหวัดที่กล่าวมา ระบบจะให้ใส่แค่ว่า "อยากสอบที่อำเภอไหน" จะไม่มีรายชื่อร.ร.สนามสอบให้ โดยทาง สทศ.จะจัดสนามสอบตามอำเภอที่เราเลือกให้เองนั้นเอง

          - ถึงแม้ในขั้นตอนสมัครเราจะเลือกสนามสอบ/อำเภอที่ต้องการสอบแล้ว แต่จากปีที่ผ่านมา "มีสิทธิ์โดนเด้งได้ทุกเมื่อ" กรณีสนามที่เราเลือกเกิดเต็ม โดยการสอบ GAT PAT ผู้สมัครสามารถสอบข้ามจังหวัดได้ เช่นอยู่ จ.เชียงใหม่ แต่ลงสนามสอบ กทม. โดยระบบเลือกสนามสอบจะอยู่ขั้นตอนสุดท้ายของการสมัคร

          - รุ่นพี่ลองมาแล้ว วิธีที่จะได้สนามสอบเดียวกับเพื่อน คือ "สมัครในเวลาใกล้กัน และจ่ายเงินพร้อมกัน" เพราะหากเพื่อนสมัครช้า สนามเต็ม เพื่อนของเราจะเด้งไปที่อื่นทันที ควรหลีกเลี่ยงสนามสอบที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการสอบ เช่น อยู่ติดทางรถไฟ หรือติดแหล่งที่ทำให้เกิดเสียงดัง เพราะจากรุ่นพี่ปีก่อนๆ สิ่งเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อ
สมาธิในการสอบ

ขั้นตอนการจ่ายเงิน
          - เวลาสมัคร(ที่เคยลองจับเวลา) หากเน็ตเร็วใช้เวลาประมาณ 3 นาทีก็เสร็จ จากนั้นก็ให้ปริ้นส์ใบสมัครไปจ่ายเงินที่ 7-11 หรือธนาคารตามที่กำหนดโดยจ่ายได้ถึง 28 ต.ค.นี้
 
How To ขั้นตอนสมัคร GAT PAT 1/57 และรายชื่อสนามสอบ

          - ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ GAT PAT 1/57 มีดังนี้ ค่าสมัครวิชาละ 140 บาท (สมัครได้ทุกวิชาไม่จำกัด หากสอบไหว) และค่าธรรมเนียมตอนจ่ายตังค์อีกประมาณ 15-20 บาท

          - สุดท้ายเมื่อสมัครสอบGAT PAT เสร็จ และจ่ายตังค์เรียบร้อย ก็ให้รอคอยวันที่ 11 พ.ย. เพื่อดูเลขที่นั่งสอบ สนามสอบ พร้อมพิมพ์บัตรเข้าสอบ เท่านี้การสอบ GAT PAT ก็
เสร็จสมบูรณ์แล้วคร้าบบ
รายชื่อสนามสอบ GAT PAT 1/57 How To ขั้นตอนสมัคร GAT PAT 1/57 และรายชื่อสนามสอบ

         - สนามสอบ GAT/PAT 1/57 (เฉพาะ กทม. นนทบุรี และปทุมธานี) คลิกที่นี่
         - จังหวัดและอำเภอที่จะจัดเป็นสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 / 2557 คลิกที่นี่