AMT News.

ความแตกต่างกันระหว่างการเรียนแพทย์พระมงกุฏ กับ นายร้อยตำรวจหญิง

มีน้องหลายๆ  คน สงสัยว่า  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎ  กับ นายร้อยตำรวจหญิงแตกต่างกันอย่างไร

พี่จะแนะนำน้องดังต่อไปนี้นะครับ


ชื่อเต็มๆ   //  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า           ,   โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วุฒิที่รับ //     วพ  รับวุฒิ ม.6  คะแนนแอดมิชชั่น                    ,  วุฒิ ม. 6  หรือเทียบเท่า  สอบตรง
ระยะการศึกษา  //     วพ เรียน      6  ปี                      ,      เรียน 4  ปี เท่าหลักสูตร เตรียมทหาร 
จบการศึกษา//         วพ.  ได้ ร.ต.นพ.(นายแพทย์)         ,   ร.ต.ต.  หญิง
ระบบการฝึก //        เรียนหนัก ฝึกเบากว่า                     ,  เรียนเบากว่า ฝึกหนักกว่า หมอทหาร ฝึกเหมือน นรต.
การสอบเข้า  //  สอบเข้า หมอน่าจะยากกว่า เพราะใช้คะแนน แอดมิชชัน    ,     นรตหญิง สอบตรง สอบคัดเลือกโดยตรง 

อัตราการสอบเข้า       น้อยกว่า  ตท.                                            ,   น้อยกว่าหมอทหาร
ระบบทหาร           น้อยกว่า ตท (เป็นหมอ)                                     ,  ระบบนายร้อยตำรวจ เรียนรวมกับพวกเตรียมทหาร
ระบบรุ่น                 ยึดรุ่น  นักเรียนแพทย์                                     ,   ยึดถือ รุ่นนายร้อยตำรวจ 
ค่าเล่าเรียน                        ฟรี                                                ,   ฟรี
การทำงาน         เป็นหมอ ตามค่ายทหาร หรือโรงบาลต่างๆ  ทำหน้าที่เป็นหมอ แต่มียศเป็นทหาร
                    , นายร้อยตำรวจหญิง จบมา  เหมือน   นักเรียนนายร้อยตำรวจ ทุกประการ 
เครื่องแบบ                          มี                                                 ,   คล้ายกัน  เหมือนนายร้อยตำรวจ

                                                                                            + มีกระบี่สั้นด้วย
บุคลากร                       มี  ช+ ญ                                             ,    ช + ญ