AMT News.

มาแล้วจ้า!! #รับตรง ทั่วประเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556