AMT News.

ข่าวสาร ข้อมูลดีๆ สำหรับน้องที่สนใจอยากสอบพยาบาลกองทัพบก รีบเข้ามาดูและก็เตรียมตัวให้พร้อม!!!!!

วันนี้พี่มีข่าวสารดีๆ จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกที่สามารถใข้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้หากน้องๆ คนไหนสนใจเข้ามาดูช่วงเวลาสมัครและช่วงเวลาสอบได้นะคะ ข้อมูลคร่าวๆ ของปีที่แล้วคะ

http://www.rtanc.ac.th/home/images/regis_nrp56.pdf