AMT News.

รับตรง พิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. 2556

โครงการ "รับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตร" ประจำปีการศึกษา 2556 คุณสมบัติ - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 - โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA คณิต เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 - โครงการบัวหลวง GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 GPA คณิต เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75 กำหนดการ รับสมัคร 1 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12 กันยายน 2555 สอบสัมภาษณ์ 18 กันยายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 25 กันยายน 2555 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัว 9 ตุลาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู่มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 ตุลาคม 2555 ค่าสมัคร 200 บาท