About Me

ก้องภพ สุริยานรากร (ครูป็อบ)

คณิตศาสตร์

Facebook Twitter Linkedin
    ป.ตรี  วทบ.คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โหด
มัน
ฮา

คณิตศาสตร์ง่ายกว่าที่น้องๆคิดนะครับ

ทีมอาจารย์ผู้สอน