About Me

นาวาอากาศตรีอมรเทพ แต่เชื้อสาย (ผู้พันหน่อย)

คณิต/ฟิสิกส์

Facebook Twitter Linkedin

ผู้บริหาร AMT-CADET

สอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์มากว่า 10 ปี ประสบการณ์ติวเข้าเตรียมทหาร และมหาวิทยาลัยชั้นนำ

การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
รร.สันป่าตองวิทยาคม
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 43

ระดับอุดมศึกษา
โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 50 สาขา วิศวกรรมเครื่องกล


โหด
มัน
ฮา

เน้นการสร้างวินัย ใส่ใจความรู้

ทีมอาจารย์ผู้สอน