About Me

น.ต. ฉกรรจ์ ครรธชมพู (ผู้กองบู๊)

เตรียมทหาร

Facebook Twitter Linkedin

ตำแหน่งปัจจุบัน  
-หัวหน้าฝ่ายอาคาร  แผนกช่างโยธา กองบิน 41 

- วิศวกรการทางและสนามบิน กรมช่างโยธาทหารอากาศ

- เป็นอาจารย์พิศษชื่อดังหลายที่ของ กรุงเทพ  อาทิเช่น  Pre-Cadet Center, The-One Cadet , P.A.Caenter , Cadet Center  , บ้านครูแมว และ อื่นอีกมากมาย

- อาจารย์สอนที่ AMT CADET เชียงใหม่


โหด
มัน
ฮา

คติ : ไม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน ความมุ่งหวัง : หวังว่าประสบการณ์สอนจากนักเรียนภาคกลาง  และความเป็นนายเรืออากาศ จะสอนให้น้องที่ AMT CADET ซึมซับ..ไว้ในตัวเอง

ทีมอาจารย์ผู้สอน