About Me

อ.อาทิตย์ เขียวกาศ (ครูอาร์ม)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Facebook Twitter Linkedin

ติวเตอร์รับเชิญสอนพิเศษ โรงเรียนจักรคำคณาทร ,ส่วนบุญโญปถัมพ์ลำพูน,เรยีนาเชลี,ดาราวิทยาลัย

- ติวเตอร์กวดวิชาเบนจิลิตี้
- ติวเตอร์กวดวิชาThe One Plus

โหด
มัน
ฮา

เน้นเนื้อหา ฮาตลอด จำง่าย นำเทคนิคไปใช้ได้เลย  

ทีมอาจารย์ผู้สอน