About Me

อ.อรรถพล ประเละ (ครูดอน)

คณิตศาสตร์

Facebook Twitter Linkedin

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
- ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

- ติวเตอร์พิเศษ วิเคราะห์ข้อสอบ PAT1 ทะลุทะลวง สอนปรับพื้นฐาน เตรียมทหาร AMTCADET

 

 


โหด
มัน
ฮา

..

ทีมอาจารย์ผู้สอน