AMT News.

ย้ำ! สมัครสอบ Smart-I 31 สค. พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ว !!!

ย้ำ! พรุ่งนี้ (31 ส.ค.) จะหมดเขตสมัครสอบ SMART-I (คะแนนใช้ยื่นรับตรงบัญชี-บริหาร มธ.) สอบ 14 ก.ย. สมัครออนไลน์ที่ http://smart.bus.tu.ac.th/

 

 

สำหรับการสอบ SMART for Undergraduate Level หรือเรียกสั้นๆ อย่างไม่เป็นทางการว่า SMART-I นั้นก็คือแบบทดสอบวัดความพร้อมของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเอง

 

 

วันนี้พี่ๆamtจึงนำรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดีๆ อันนี้ไม่ว่าจะเป็น โครงการรับตรงที่รับผลคะแนนเหล่านี้ และกำหนดการสำหรับการสอบมาฝากน้องๆๆ กันจ้า

 

 

 

โครงการที่รับผลคะแนน SMART-I
โครงการรับตรง
BBA
IBMP
EBM
DBTM

 

โครงการ SMART-I ในระดับปริญญาตรี
การสมัครสอบแบบออนไลน์

กำหนดการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกณฑ์ในการรับตรง
เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
ตัวอย่างข้อสอบ