AMT News.

เปิดสมัครสอบตำรวจ 2557 นายสิบตํารวจ ม.6 ปวช 57 รอบ2

เปิดสมัครสอบตำรวจ 2557 นายสิบตํารวจ ม.6 ปวช 57 รอบ2

 
 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2557 รอบที่ 2 (ข่าวอย่างไม่เป็นทางการ)

เปิดรับจำนวน 5,000 อัตรา โดยรับสมัคร

สายป้องกันปราบปราม (ปป.) จำนวน 5,000 อัตรา

แบ่งเป็น

- สายทั่วไป จำนวน 4,000 อัตรา

- สายทหารเกณฑ์ จำนวน 1,000 อัตรา

กำหนดการณ์

ประกาศรับสมัคร (ยังไม่กำหนด คาดว่าน่าจะประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2557)

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org
รับสมัครวันที่ 4-19 ก.ย.57

สอบข้อเขียน วันที่ 5 ต.ค.57

รายงานตัวเข้าอบรม 1 พ.ย.57

คุุณสมบัติเบื้องต้น สายป้องกันปราบปราม (ปป.) ทั่วไป

- เพศชาย

- วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า

- อายุ 18-27 ปีบริบูรณ์

- สูง 160 ซม. ขึ้นไป

คุุณสมบัติเบื้องต้น สายป้องกันปราบปราม (ปป.) ทหารเกณฑ์

- เพศชาย

- วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า

- อายุ 18-27 ปีบริบูรณ์

- สูง 160 ซม. ขึ้นไป

- เคยผ่านการเป็นทหารเกณฑ์มาแล้ว

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
นักเรียนนายสิบตำรวจ
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)
ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)
ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)
ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ (ศชต.)
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิค
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)