AMT News.

โครงการ ชิงทุนเรียนฟรี กับ AMTCADET ครั้งที่ 2

มาแล้วจ้า!!! โครงการชิงทุนเรียนฟรี AMTCADET ครั้งที่ 2 ค่ายตุลา'56
ทุนเรียนฟรี มูลค่า 7000 บาท

ชี้แจงกำหนดการ
1.ให้น้องๆที่สนใจสอบชิงทุนการศึกษา เข้าเว็บไซต์ www.amtcadet.comระบบจะเปิดให้ทำข้อสอบออนไลน์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556
2. ข้อสอบออนไลน์ประกอบด้วย 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ 20 ข้อ วิทยาศาสตร์ 20 ข้อ ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ ภาษาไทย 10 ข้อ สังคมศึกษา 10 ข้อ รวมทั้งหมด 80 ข้อ เวลาในการทำข้อสอบ 120 นาที
3.ระบบจะทำการประเมินผลคะแนนหลังจากกดส่งข้อสอบ
4. นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจากการทดสอบครั้งนี้ จะได้รับทุนเรียนฟรีกับ AMT CADET CAMP#1 (ค่ายตุลา’56) มูลค่า 7000 บาท ฟรีทันที น้องที่ได้คะแนนอยู่ลำดับที่ 2-5 ได้รับทุนเรียนฟรีมูลค่า 2000 บาท และน้องที่ได้คะแนนอยู่ลำดับที่ 6-10 จะได้รับทุนเรียนฟรีมูลค่า 1000 บาท
5. ทีมงานกวดวิชาอมรเทพคาเด็ทติวเตอร์ จะประกาศผลรางวัล ในวันที่ 15 กันยายน 2556 ผ่านทาง www.amtcadet.com และ AMTCADET fanpage