AMT News.

##ข่าวบอกบุญ วันที่ 11 เมษายนนี้##

 ขอเชิญน้องๆ และติวเตอร์ กิตติมศักดิ์ทุกท่าน ร่วมทำบุญ สรงน้ำ รัชกาลที่ 5 เพื่อสิริมงคลและขอพรให้ตนเอง บริวาร รวมถึงกิจการการค้าให้รุ่งเรือง