AMT News.

กำหนดการวันสอบเข้าเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2556

กำหนดการวันสอบคัดเลือก(ภาควิชาการ) เข้าป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2556

ทั้ง 4 เหล่าทัพ วัน เวลา และสถานที่