AMT News.

เปิดรับสมัครแล้ว..แอดมินชั่น 59

    เปิดรับสมัครแล้ว 
การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง

   ประจำปีการศึกษา 2559  (Admisssion 59)

                                                         ระหว่างวันที่ 10-17 พ.ค. 2559

ลิงค์สมัคร แอดมินชั่น 59         http://admission.cuas.or.th/adm59/