AMT News.

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ตร.

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ตร. 

24 ก.พ. - 10 มี.ค. 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.!!!

ผู้สมัครที่รูปถ่ายผ่านแล้วสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ได้ทันที

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.rpca-admission.com/