AMT News.

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา ปี 2558

 

 

 

 

 ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2558 นี้ โรงเรียนช่างฝีมือทหารไม่จัดจำหน่ายระเบียบการ และไม่มีการรับสมัครทางไปรษณีย์ ผู้ที่ต้องการระเบียบการให้ดาวน์โหลดได้จากทางเว็ปไซด์ทาง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร www.mtts.ac.th ตั้งแต่เดือน ธันวาคม เป็นต้นไป

 

 

กำหนดการรับสมัคร นชท. ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2558 คลิ๊กที่นี่

กำหนดการรับสมัคร นชท. ภาคสมทบ  ประจำปีการศึกษา 2558 คลิ๊กที่นี่

ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นชท. ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2558 คลิ๊กที่นี่

ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นชท. ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2558  คลิ๊กที่นี่

 รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2558