AMT News.

รับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา 2558

คุณวุฒิที่จะใช้ในการเปิดรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ

ยกเลิก วุฒิ ม.3 ปรับมารับ วุฒิ ม.6 เรียนหลักสูตร 2 ปี เมื่อเรียนจบแล้วได้วุฒิ ปวส.

โดย วุฒิม.6 จะรับในเหล่าต้นหนควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน, เหล่าต้นหนบังคับการบิน, เหล่าอุตุ(เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในการบิน), เหล่าอากาศโยธิน และเหล่าสารวัตร

 

 

สมัครสอบ คลิ๊กที่นี่

ระเบียบการสมัคร คลิ๊กที่นี่