AMT News.

เริ่มรับสมัคร ต้นเดือน มกราคม 2558 โรงเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

 เปิดรับนักเรียนนายร้อยหญิงเริ่มต้นเดือน มกราคม 2558

 

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดร่างกำหนดการรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจและนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัคร

1.ตำรวจชาย ตำรวจหญิง บุคคลภายนอกหญิง(ทั่วไป) และบุคคลภายนอกหญิงโครงการสิทธิพิเศษ นักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ไทย-พุทธ,ไทย-มุสลิม)วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช. หรือเทียบเท่า

 เปิดรับสมัครออนไลน์ ต้นเดือนมกราคม 2558 

2.นักเรียนเตรียมทหาร รับวุฒิม.3หรือเทียบเท่า 

เปิดรับสมัครวันที่ 30 ธันวาคม 2557 - 6 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น.

 

ร่างกำหนดการ

 

เริ่ม8ธ.ค.นี้เปิดรับนักเ

 

ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.rpca.ac.th และ www.rpca-admission.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 3431 1103 หรือ 0 3431 2009 ต่อ 126
 

.................................
เรียบเรียงจาก-ข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
เว็บไซต์ www.rpca.ac.th